Projectes

Projectes en que Oli Vilà forma part:

Projecte subvencionat convocatòria 2016: “Millora processos de recepció i emmagatzematge d’oliva i de les condicions tècnico-sanitàries de l’almàssera”

S’han adequat i optimitzat les instal·lacions d’emmagatzematge de la matèria primera segons varietats diferents d’olives, separades de manera que es millora la qualitat de l’emmagatzematge i, en conseqüència, la qualitat de l’oli  d’oliva verge extra que es produeix. Es disposa d’un major control i programació de les diferents partides d’oliva entrades, separant l’oliva de producció integrada, l’ecològica i la convencional. També s’ha incorporat un dipòsit per a l’oli d’oliva ecològica.

Projecte subvencionat convocatòria 2018: ” Millora de les instal·lacions d’envasat i expedició a almàssera ubicada al Cogul”.
Implantació d’una nova sala d’envasat, incorporació de bàscula i incorporació d’una línia automatitzada d’envasat d’oli en continu.